Brigády

Úklid remíze

Datum konání: 20. 3. 2019

Místo konání: Odbočka na pilu sraz v17:00

Igelitové  pytle sebou!!!!


Obnovení pachového ohradníku

Datum konání: 21. 3. 2019

Místo konání: Cesta mezi Loutkovém a Osíčkem

Úkolem  je zatlučení spadlých kůlů a nastříkání pachové látky která má omezit pohyb zvěře přes komunikaci 

 


Úklid potoka pod rybníkem

Datum konání: 27. 3. 2019

Místo konání: Rybník v Libosvárech

Sraz v 17:00 


Oprava mostku

Datum konání: 10. 2. 2022

Místo konání: Boří

Jedno mrazivé  únorové odpoledne jsme využili  k opravě některých mysl.zařízení a současně byla provedena oprava zlámaného mostku ke svatému Hubertu .a zábradlí za hřištěm. 


Výsadba lesa

Datum konání: 12. 11. 2021

Místo konání: Pod lesem

Protože kůrovcová kalamita postihla i dvacetiletou smrčinu v obecním lese nezbylo nic jiného něž napadený porost vytěžil a znovu zalesnit.Těžba byla provedena ve spolupráci s Lesy pod Javorníkem o výsadbu se postarali myslivci.Staré porosty v této lokalitě v podstatě už nejsou ale mladé porosty které se vysadily někdy v letech 2011-2013 jsou jíž zajištěný a doufejme že budou zdárně odvolávat velkým klimatických změnám. Částečně byla vysázena plocha kolem studánka, zde však došlo k přirozenému zmlazeni proto náklady na obnovu nebyly velké. Stromy v mýtnim věku  byly vykáceny paseka se tím prosvětlila a mladé stromky teť budou mít prostor na svůj růst.