Brigády

Úklid remíze 2019

Datum konání: 20. 3. 2019

Místo konání: Odbočka na pilu sraz v 17:00

Igelitové pytle sebou!!!!


Obnovení pachového ohradníku

Datum konání: 21. 3. 2019

Místo konání: Cesta mezi Loukovem a Osíčkem

Úkolem  je zatlučení spadlých kůlů a nastříkání pachové látky, která má omezit pohyb zvěře přes komunikaci.

 


Úklid potoka pod rybníkem

Datum konání: 27. 3. 2019

Místo konání: Rybník v Libosvárech

Sraz v 17:00.


Oprava mostku

Datum konání: 10. 2. 2022

Místo konání: Boří

Jedno mrazivé  únorové odpoledne jsme využili k opravě některých mysl. zařízení a současně byla provedena oprava zlámaného mostku ke svatému Hubertu a zábradlí u mostku za hřištěm. 


Výsadba obecního lesa 2021

Datum konání: 12. 11. 2021

Místo konání: Pod lesem

Protože kůrovcová kalamita postihla i dvacetiletou smrčinu v obecním lese, nezbylo nic jiného něž napadený porost vytěžil a znovu zalesnit.Těžba byla provedena ve spolupráci s Lesy pod Javorníkem a o výsadbu se postarali myslivci. Staré porosty v této lokalitě v podstatě už nejsou, ale mladé porosty které se vysadily někdy v letech 2011-2013 jsou jíž zajištěný a doufejme že budou zdárně odvolávat velkým klimatických změnám. Částečně byla vysázena plocha kolem studánka, zde však došlo k přirozenému zmlazení, proto náklady na obnovu nebyly velké. Stromy v mýtním věku byly vykáceny a paseka se tím prosvětlila a mladé stromky teď budou mít prostor na svůj růst.