Články

Výroční členská schůze

Publikováno: 2. 3. 2019

1.3.2019 proběhla výroční členská schůze našeho spolku.Místo konání byla restaurace u Koutných.Předseda zahájil  schůzi v 17:00.Zůčastnilo se 15 členů jeden se omluvil dva se neomluvili.Dále se na schůzi  dostavili zástupci okolních mysliveckých spolků a lesni spolecnosti,agronom místního zemědělského družstva, zastupci honebniho spolecenstva a starosta obce.Zprava předsedy seznámila  přítomne s činností spolku za uplynulý  rok.Myslivecký hospodář ve své zprávě přečetl vše co se týká  chovu a lovu zvěře. O financích  se zmínil  ve své  zprávě  finanční hospodář .Plán práce přečetl místopředseda  spolku. Své příspěvky přednesli i hosté.Po té předseda přečetl usnesení a schůzi ukončil a následovala volná diskuze .


Sčítání zvěře

Publikováno: 2. 3. 2019

V sobotu proběhlo sčítání  zvěře .Termín určují  vždy pověřené obce.Povinností je pak do určeného  datumu odevzdat výkazy.Ty se vyplňují na základě  toho to sčítání a na základě pozorování jednotlivých počtu  kusů po odlovu. 


Umístění budek pro kačeny

Publikováno: 16. 3. 2019

V sobotu  v dopoledních  hodinách jsme umístili na rybníku v Libosvárech budky pro kačeny. Na kontrolu přišel  i pan starosta kterému se naše odvedená práce  líbila .Teť  už   budem čekat  až  se zvedne rákosí budky tím budou částečně schované a doufejme že  kačeny v budkách zahnízdí. 


11.výročí vysázení obecního lesa

Publikováno: 3. 7. 2022

Myslivecký  spolek  Podpoří  Loukov uspořádal  dne 29.5.2022 s panem starostou A. Zlámalem na počest  jedenáctého výročí   vysázení  obecního  lesa slavnostní  průvod našim  lesem.Mezi zůčastněnými  nechyběl  lesní hospodář  p. Dvořák a kněz  Josef Hovád. Sraz  byl na psinci  kde po krátkém  občerstvení  vyšel  průvod  kolem lesa k vodojemu,  přes brod ke svatému Hubertu a po krátkém odpočinku všichni pokračovali  nahoru ke studánce k panence Marii.Zde pan farář a starosta měli krátký proslov.Kdo měl žízeň  mohl se napít dobré  vody a po té se pomalu všichni  přesunuli  zpět  na psinec kde myslivci měli  již  připravený  výborný  guláš  který  uvařila p. Koláčková.Kdo měl  chuť  mohl si opéct špekáč. Všem  kdo se zůčastnil děkujeme  a budem se těšit na vaši přítomnost při  další myslivecké akci v přírodě.Foto z této akce naleznete ve foto galerii.