Články

Výroční členská schůze - 2019

Publikováno: 2. 3. 2019

1.3.2019 proběhla výroční členská schůze našeho spolku. Místo konání byla restaurace u Koutných. Předseda zahájil schůzi v 17:00. Zůčastnilo se 15 členů, jeden se omluvil,  dva se neomluvili. Dále se na schůzi  dostavili zástupci okolních mysliveckých spolků, agronom místního zemědělského družstva, zástupci honebního společenstva a starosta obce. Zpráva předsedy seznámila  přítomné s činností spolku za uplynulý  rok. Myslivecký hospodář ve své zprávě přečetl vše co se týká chovu a lovu zvěře. O financích se zmínil  ve své zprávě finanční hospodář. Plán práce přečetl místopředseda  spolku. Své příspěvky přednesli i hosté. Poté předseda přečetl usnesení a schůzi ukončil. Následovala volná diskuze.


Sčítání zvěře

Publikováno: 2. 3. 2019

V sobotu proběhlo sčítání  zvěře. Termín určují  vždy pověřené obce. Povinností je pak do určeného datumu odevzdat výkazy. Ty se vyplňují na základě dat z tohoto sčítání a na základě jednotlivých počtů kusů po odlovu. 


Umístění budek pro kačeny

Publikováno: 16. 3. 2019

V sobotu v dopoledních hodinách jsme umístili na rybníku v Libosvárech budky pro kačeny. Na kontrolu přišel i pan starosta, kterému se naše odvedená práce líbila .Teď  už  budeme čekat, až se zvedne rákosí a budky tím budou částečně schované. Doufejme že kačeny v budkách zahnízdí. 


11.výročí vysázení obecního lesa

Publikováno: 3. 7. 2022

Myslivecký  spolek  Podpoří  Loukov uspořádal  dne 29.5.2022 s panem starostou A. Zlámalem na počest  jedenáctého výročí  vysázení  obecního lesa slavnostní  průvod naším lesem. Mezi zůčastněnými  nechyběl lesní hospodář p. Dvořák a kněz  Josef Hovád. Sraz  byl u Kynologického klubu, kde po krátkém  občerstvení  vyšel  průvod  kolem lesa k vodojemu a dále přes brod ke svatému Hubertu. Po krátkém odpočinku všichni pokračovali nahoru ke studánce k panence Marii. Zde měli pan farář a pan starosta krátký proslov. Kdo měl žízeň, mohl se napít dobré vody a po té se pomalu všichni  přesunuli  zpět  na Kynologické klub, kde myslivci měli  již  připravený  výborný  guláš,  který  uvařila paní Koláčková. Kdo měl  chuť  mohl si opéct špekáč. Všem  zúčastněným děkujeme a budem se těšit na vaši přítomnost při další myslivecké akci v přírodě. Foto z této akce naleznete ve fotogalerii. 


Mikulášský hon na drobnou zvěř 2023

Publikováno: 1. 1. 2024

Dne 2.prosince 2023 se uskutečnil tradiční  Mikulášský  hon na drobnou zvěř -zajíc ,bažant  a zvěř škodná.

Letos se lovilo v katastru obce Loukov. Provázelo nás typické  zimní počasí se sněhovou nadílkou. První tři léče probíhaly pod lesem jednalo se obstavené leče kdy střelci stojí  na určených  stanovištích, honci, psovodi se psy plus nějaký střelec prochází léčí a zvěř  vyhání. Zvlášť třetí leč kdy se procházely husté a zasněžené  smrčiny  byla náročnější. Po  svačině na psinci jsme přešli  ke čtvrté léčí pod nádražím. Vzhledem  k tomu že  začalo ještě  více sněžit v otevřené krajině se zvedl í vítr vedoucí  honu plánovanou  pátou leč zrušil.Všchni to přivítali a přesunuli jsme se ke KD kde proběhl slavnostní výřad. Vedoucí  honu jenž  byl náš myslivecký hospodář zhodnotil průběh lovu na němž  se ulovilo 6 zajiců a 63 bažantů, poděkoval zůčastněným za dodržování pravidel při lovu dále velké podekováni patřilo trubači se vzdáleneho Javůrku u Brna který nás svými loveckými signály provázel bėhem honu .Další poděkování si zaslouží i Alois Kaďůrek jenž se svým koňským spřeženīm a za zvuku rolniček vozil námi uloženou zvěř.  Předseda na závěr pozval všechny na poslední leč kde jak je naší tradicí proběhlo vyhlášení nejlepšího psa,honce, krále honu a pasování  na lovce černé  zvěře. Poslední leč byla doprovázena živou hudbou.